Ingen avis 1. mai

Mange lesere har i formiddag kontaktet Aftenbladet for å etterlyselørdagsavisen. Det er hyggelig, men det kommer altså ingenpapiravis 1. mai.