Rådmannen tar tak i saken

— Vi er ikke tjent med å ha en bygning som er i en slik forfatning som Sandnes kulturhus, sier rådmann Tore Sirnes i Sandnes.