Tror ikke på barnehagereformen

Barnehagereformen gir ny makspris fra 1. mai. Sandnes og Sola harfått, men Stavanger og Randaberg har foreløpig ikke fått fem øre avde statlige midlene som skal senke barnehageprisene.