Nye skulegrenser i Gjesdal

Frå hausten 2005 blir det innført nye inntaksgrenser mellom Ålgård og Bærland skular.