Frp vil ikke filleriste bompengeprosjekter

Frp tror at bilister som bruker bomveier lettere ville betale dersom de ikke betalte renter til bankene.