Foreldre kan påvirke skolen mer

Fra 1. januar har hver enkelt rektor i Sandnes fått større ansvar og myndighet. Det gjør at også foreldre får større innflytelse i skolen.