Seks siktes for hallikvirksomhet

Østeuropeiske kvinner skal ha betalt halliksiktede bakmenn inntil3000 kroner hver dag. Siktelsene vil trolig bli overlevert tilpåtalemyndigheten i løpet av februar. Da er til sammen ni personersiktet for hallikvirksomhet det siste halvåret.