Elgene blir på Jærstranda

De tre elgene som har holdt til i en liten skog, kloss i Jærhavet, ser ut til å ha fått smaken på det jærske liv.