Dobbeltsporet på Jærbanen ferdig til 2010

Får Jernbaneverket bevilgninger i rett tid, kan trafikken på dobbeltsporet på Jærbanen være i gang rundt årsskiftet 2009 — 2010.