Jåsund-utbygging til seks milliarder

Jåsund skal bli et av regionens største boligområder. Forhandlingene om hvem som får bli med på festen, er i gang.