Miljøvernministeren med gavepakke

Miljøvernminister Knut Arild Hareide hadde med seg fem millionerkroner til sikring av friområder i Stavanger.