Nå kan Dalane også få bom

Allerede i 1998 ble det slått fast at Dalane hadde behov for rundt200 millioner kroner på fylkes— og riksveinettet. Resultatet ble 83millioner. Nå kan det komme folkeavstemning om bompengering.