Dugnad skal sikre gatepresten

Et helt nytt samarbeid mellom kirken og kulturen i Sandnes skal sikre gatepresten lønn kommende år.