- Må nok bli mer kyniske

I løpet av få år skal alle riksveiferjestrekninger i landet ut på anbud. Stavangerske vil kjempe for å få flest mulig.