Rømningstunnel vil koste 200-300 millioner kroner

Vegdirektoratet krever at Solbakk-tunnelen i Ryfast bygges med langsgående rømningsløp til 200-300 millioner kroner, men regionveisjef Ole Christian Torpp tror det kan være lurt å bygge dobbeltløp med det samme. Trafikken i Ryfast kommer til å øke, og i framtiden blir det påkrevd å bygge den tre meter brede rømningstunnelen om til en 8,5 meter bred kjøretunnel.