Lite kriminalitet på Rennesøy

Lensmann Rolf Kant i Rennesøy melder om en svak nedgang i antallet straffesaker for 2002 sammenlignet med 2001.