Bussomleggingen kan gi økt bilbruk

Hvis ruteomleggingen på Nord-Jæren gir redusert kollektivtilbud iutkantene og fører til økt bilbruk, mener samferdselspolitikerBjarte Hetland at omleggingen er totalt mislykket. Men han tror denblir vellykket.