- Riv løene, bygg hus

Tomme løer og driftsbygninger lanseres nå som ny grunn for bolighus på Jæren.