Færre saker i konfliktrådet

— Nedgangen i saker i konfliktrådet kan skyldes omorganiseringen i politiet, sier leder Anne S. Lea.