Ordførarkandidat i Hå

Nominasjonsnemnda har føreslått Kirsten Refsnes, Nærbø til Hå Arbeiderparti sin toppkandidat og ordførarkandidat.