Fylkeslegen vil beholde nødnummer 113

Justisdepartementet ønsker å innføre ett felles nødmeldenummer istedet for dagens tre, som er 110 for brann, 112 for politi og 113for helse.