Håper på penger til ettervern

Fylkesmannen mener at ettervernet til rusmisbrukere i Sandnes er for dårlig. Sosialsjefen håper på penger til ettervern i budsjettet for 2005.