Hå-læraren skal få det betre

Oddmund Gravdal trur at lærarar som trivst er avgjerande for at Hå-elevane skal få betre karakterar.