Open S blir universitetslogo

Melvær & Lien Idé-entrepenør vant logo-konkurransen forUniversitetet i Stavanger med sitt forslag Open S.