Freder 450 militære kulturminner

Nå er bygningene som ranerne trolig brukte på Ølberg, fredet.