Uviss skjebne for byteltet

Teltet holder kanskje et år eller to til, men så er det kroken påduken i Egersund. Vil kommunen investere i ny duk, eller vil detattraktive området bli tatt i bruk til havnepark ognæringsvirksomhet?