Ungene friskmeldt for rottegift

Heller ikke den tredje blodprøven av ungene fra Soma Gård Naturbarnehage viste noe unormalt som kan settes i forbindelse inntak av rottegift.