- Forbløffende intelligente regler

Nye skjenkeregler betyr at alle utestedene i Stavanger kan blinattklubb og servere øl og vin til klokken 03. Det vil heller ikkevære noen begrensning på spritbevillingene, men med sprit i lokaletmå også øl— og vinsalget stenge klokken 01. Vi har bedt noen avaktørene i utebyen Stavanger komme med sine reaksjoner på de nyereglene.