Færre avdelinger - uendret barnetall

— Barnehagene blir værende der de er, med ett unntak, Lundsvågen naturbarnehage som flyttes til Roaldsøy barnehage. Det som skjer, er at barnehagene vil få en felles administrasjon med en felles virksomhetsleder, sier Mona Kopperstad, fagsjef barnehage.