Sjokk for tillitsvalgt

— Jeg tror det må være en umenneskelig jobb å lede sykehuset mellomdet økonomiske presset fra eierne og våre faglige krav tilkvalitet, sier Wenche Erichsen, hovedtillitsvalgt forSykepleierforbundet ved Helse Stavanger. - Jeg føler meg nestenlitt sjokkskadet, sier Erichsen etter at meldingen om Tjemslandsavgang nådde henne.