- Klag på bøtene!

Europark innrømmer at bilister kan ha blitt lurt til å parkereulovlig ved Tollboden.