Taremareby Barnehage i Sandnes

Taremareby Barnehage vil vurdere en vikarordning for foreldre, men det blir opp til foreldrene selv å avgjøre om de vil påta seg mer arbeid i barnehagen.