Må i fengsel for å ha truet vitner

En 29-årig mann fra Strand må sone 28 dager i fengsel etter trusler og flere andre lovbrudd.