Dødssyke Benjamin får likevel livsviktig medisin

Ni år gamle Benjamin trenger en bestemt medisin for å overleve. Rikstrygdeverket vil ikke betale for behandlingen, men nå har Helsedepartementet grepet inn.