Helsesvikt tar lappen fra flere

Tallet på bilførere i Rogaland som mister førerkortet av helsegrunner, har økt med 80 prosent de fire siste årene. Stadig flere eldre bilførere er en årsak.