Sterke krav om statlige konserthuskroner

Rådmannen kaller konserthuset for høstens store politiske sak.Flere av byens partier forsterker kravet om et solid statligpengebidrag.