Lokalpolitikerne vil temme Jørpelandselva

Forvaltningsutvalget i Strand går inn for utbygging av Jørpelandselva.