Mat for milliarder i Hå

Landbruket og næringsmiddelindustrien i Hå omsetter for minst 3,5 milliarder kroner og sysselsetter over 1600 årsverk.