Uaktsom jordmor - kommunen dømt

Maureen Øglænd og datteren Sharon Linnea Øglænd vant erstatningssaken mot Eigersund kommune i Gulating lagmannsrett.