Post til Fogn i Finnøy fra Rennesøy

Post— og teletilsynet arbeider med å legge Fogn i Finnøy kommune inn under Rennesøy, men bare postmessig.