Her er den endelige kuttlista

Ingen hele barnehager i Stavanger blir lagt ned. Hillevågbarnehagene Kvaleberg/Vannassen, Auglend, Hillevåg og Sandvikveien blir heller ikke berørt.

Styrer Inger Lise Sørbø ved Kvalaberg/Vannassen barnehage kan smile bredt: Barnehagen kan fortsette som før.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Det går fram av det nye og endelige forslaget fra Høyre, Venstre, KrF, Frp, Senterpartiet og Arbeiderpartiet som kommer til å bli vedtatt i oppvekststyret førstkommende onsdag. Tilsammen avvikler de 175 plasser i Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Tasta.

– Vi er veldig glade for at vi nå beholder gode kommunale nærbarnehager, sier Aps Dag Mossige.

Slik gjør de det:

HINNA, 72 plasser:

Djupamyra barnehage blir ikke lagt ned, men må avvikle en av de fire avdelingene.

Barnehagesjefen hadde først foreslått nedlegging av Djupamyrå og Soria Moria barnehage som begge har 51 plasser.

Det vil ikke oppvekstpolitkerne. De vil heller legge ned 1 avdeling i hver av følgende fire barnehager: Djupamyrå, Soria Moria, Ulsberget og Gautesete.

I tillegg vil de samle driften av disse seks barnehagene i to virksomheter (altså en administrativ sammenslåing, byggene skal være der de er): Gautesete, Djupamyrå, Soria Moria, Ulsberget, Mariamarka og Bamsefaret. Disse seks ligger i samme området.

Soria Moria barnehage blir ikke lagt ned, men må avvikle en av de fire avdelingene.

Det er uheldig for ungene å bli revet ut fra et trygt og godt miljø i små barnehager og bli flyttet til store barnehager, var et av hovedargumentene til foreldreutvalgene ved de nedleggingstrua barnehagene som nå blir beholdt.

Dette er hovedargumentet for at politikerne nå vil unngå nedleggelse:

– Dette gjør vi fordi det er best for ungene. Gode relasjoner mellom barn og voksen i barnehagene er viktig, og det tar tid å bygge opp, sier Rune Askeland (V), nestleder i oppvekststyret.

– Vi imøtekommer også foreldrenes ønsker om et mangfoldig tilbud. Og vi bevarer nærhet til bolig og skole. På denne måten opprettholder vi også gode fagmiljøer og oppnår økt fleksibilitet, tilføyer leder Sissel Hegdal Knutsen (H).

HILLEVÅG, 57 plasser

Oppvekstspolitikerne vil ikke legge ned Maurtua barnehage.

Barnehagesjefen foreslo først nedlegging av hele Maurtua barnehage på 54 plasser.

Før jul lanserte flertallspartiene nedlegging av enkelte avdelinger ved fire andre barnehager i bydelen som et alternativ, nemlig Kvaleberg/Vannassen, Auglend, Hillevåg og Sandvikveien. Barnehagesjefen mener det er et dårlig alternativ, og står fast på at Maurtua bør avvikles.

Oppvekstspolitikerne vil legge ned ett av de fire modulbyggene i Bekketunet barnehage. Barnehagen ligger i nærheten av sykehuset.

Det vil ikke politikerne. De vil heller avvikle fire avdelinger i Bekketunet barnehage. Barnehagen har 262 plasser.

– Bekketunet er bare midlertidig godkjent. Det har aldri vært meningen den skulle bestå i tiår på tiår. Barnehagen holder til i fire modulbygg hver på fire avdelinger. Den ene modulen ligger i tillegg på en tomt som ikke er regulert til barnehage. Det er den modulen vi tar bort, forklarer Rune Askeland (V).

Les også

Kvaleberg kjemper for barnehagen sin

HUNDVÅG, 11 + 18 plasser

Barnehagesjefen forslag var å legge ned Roaldsøy barnehage, noe oppvekststyret sa nei til før jul. Det oppvekstpolitikerne nå gå inn for, er en trinnvis avvikling av Kvitodden barnehage over to år: Først ved å avvikle en avdeling fra høsten 2017, så med å avvikle barnehagen helt fra høsten 2018.

Her har politikerne fulgt rådet barnehagesjefen la fram i et notat for oppvekststyrets arbeidsutvalg på onsdag. Begrunnelsen er at barnehagen drives i et leid bygg der leieavtalen går ut i 2018 og at nye Atlanteren barnehage er planlagt i samme område fra 2018.

TASTA, 17 plasser

Barnehagesjefens forslag om å legge ned Austre Åmøy barnehage, avviste oppvekststyret før jul. I et nytt notat til oppvekststyrets arbeidsutvalg, peker barnehagesjefen på avvikling av avdeling Veden ved Triade barnehage. Det er dette oppvekstpolitikerne nå går inn for. Nedleggingen skal skje ved at det ikke tas opp nye barn i bygg Veden barnehageåret 2017–2018 og full avvikling fra høsten 2018.

Madla og Storhaug

Blir ikke lagt ned: Aubeberget barnehage, bygg Malthaug.

Oppvekstpolitikerne avvikler ingen plasser i Madla bydel i 2017/18. Barnehagesjefen gikk først inn for å legge ned bygg Malthaug (30 plasser) i Aubeberget barnehage.

Politikernes begrunnelse for å spare Madla i denne omgang, er at det er usikkert hva som kommer til å skje her på grunn av utbygginger og bussveien. Derfor vil de komme tilbake til nedjusteringer her i forkant av barnehageopptaket for 2018/2019.

Storhaug mangler barnehageplasser. Politikerne vil derfor at kommuneadministrasjonen skal jobbe for å få bygget en ny barnehage på Storhaug i tilknytning til den nye skolen i bydelen.

Levekårsutfordringer

For å øke kompetansen og kvaliteten i barnehagene, vil oppvekstpolitikerne ta tre grep:

Det skal bli slutt på at det i noen barnehager er flere enn 18 barn på stor avdeling og flere enn 9 barn på avdelinger for 0–3 år.

De vil iverksette et pilotprosjekt i to barnehager i et område med levekårsutfordringer der antall barn på småbarnsavdelinger reduseres fra ni til seks og antall barn på stor avdeling reduseres fra 18 til 16.

I tillegg vil de at barnehagelærere som blir overtallige skal «i særlig grad» bli overført til barnehager med levekårsutfordringer.

Publisert: