Fritidsklubbene reddet

Hafrsfjord fritidsklubb og juniorklubbene i Stavanger blir ikke lagt ned. Bydelene skal selv sørge for at penger blir spart inn på andre måter.