• Ordfører Helge Steinsvåg har lenge jobbet for å realisere bru til Jørpelandsholmen. Nå kan det nærme seg realisering. Tor Inge Jøssang

Får ordføreren drømmebrua på plass før valget?

Rådmannen i Strand går inn for å lyse ordførerens fanesak, en gangbru til Jørpelandsholmen, ut på anbud. Det haster hvis brua skal stå ferdig før høstens valg.