Eldrebok-forfatteren blir bombardert av reaksjoner

Postkassen hjemme hos klovnen Per Inge Torkelsen har vært full de siste dagene.