Trusler mot Israelsmisjonen

Politiet ser alvorlig på nazisymbolene utenfor kontoret til Den norske Israelsmisjon i Stavanger. Det er også kommet trusselbrev til kretssekretæren.