Stor mangel på boliger

Kommunen har 11 boliger å tilby innen psykiatrien. Behovet er trolig flere ganger så stort som tilbudet.