Lovlig sykehusstyre er endelig på plass

Senterpartiet måtte trø til da Fremskrittspartiet nektet å finne kvinnelig representant til sykehusstyrene i sørfylket.