• Her ser du hovedresultatet fra foreldreundersøkelsen 2013. Poengskalaen går fra 1 (lavest tilfredshet) til 5 (høyest tilfredshet). For hver av disse søylene/indikatorene har foreldrene måttet oppgi skår for flere underspørsmål. (Les mer om det i selve artikkelen).

Stavangerskolen får karakter 4,1 av foreldrene

... men aller mest fornøyde er foreldrene med seg selv.