Forlik etter SBBL-oppsigelse

Sandnes Boligbyggelag (SBBL) og den avsatte disponenten er blitt enige om et forlik slik at oppsigelsen ikke havner i rettssalen.