Sekkegåten kan ta tid

Arbeidet med å finne ut hvor glassfiberstrie-sekken som ble funnet under Tina Jørgensen stammer fra, kan ta betydelig tid og bli en omfattende prosess.